7 Maddede Süperkritik Akışkan Ekstraksiyonu’nun (SAES) Avantajları

Süperkritik akışkan ekstraksiyonu (SAES), karbondioksit gibi bir sıvının, kritik noktanın üstünde veya altında kullanılarak, katı veya sıvı bir materyalden bileşenleri ekstrakte etmek için kullanılan bir tekniktir. Bu teknik gıda, ilaç ve kimyasal endüstrilerde yaygın olarak kullanılır.

7 Maddede Süperkritik Akışkan Ekstraksiyonu’nun (SAES) Avantajları

Süperkritik akışkan ekstraksiyonu (SAES), karbondioksit gibi bir sıvının, kritik noktanın üstünde veya altında kullanılarak, katı veya sıvı bir materyalden bileşenleri ekstrakte etmek için kullanılan bir tekniktir. Bu teknik gıda, ilaç ve kimyasal endüstrilerde yaygın olarak kullanılır. SAES’in avantajları şunlardır:

  1. Yüksek seçicilik: SAES, kimyasal özelliklerini değiştirmeden bir karışımdan belirli bileşenleri çıkarabilir.
  2. Yüksek verimlilik: SAES, yüksek ekstraksiyon verimliliği sağlayarak istenen bileşenlerden yüksek verim elde edilmesini sağlar.
  3. Düşük toksisite: SAES’te, kullanılan süperkritik sıvı genellikle toksik değildir ve çevre dostudur.
  4. Düşük sıcaklık: SAES,  hassas bileşenlerin korunmasına ve termal bozulmanın azaltılmasına yardımcı olacak şekilde düşük sıcaklıklarda gerçekleştirilebilir.
  5. Hassas ekstraksiyon işlemi: SAES, yüksek basınç veya sert kimyasalların kullanımını içermeyen nispeten hassas bir ekstraksiyon işlemidir.
  6. Kolay geri kazanım: SAES’te kullanılan süperkritik sıvı, ekstrakte edilen bileşenlerden kolayca ayrılabilir, bu da geri kazanım işlemini basit ve verimli hale getirir.
  7. Çok yönlülük: SAES, bitki materyalleri, gıda ürünleri ve farmasötikler gibi çok çeşitli malzemelerden çok çeşitli bileşenleri ekstrakte etmek için kullanılabilir.

 


  Makale Arşivi